Công trình căn hộ cao cấp anh Hải – Lò Đúc

Công trình căn hộ cao cấp anh Hải – Lò Đúc

Thiết kế và thi công công trình căn hộ cao cấp anh Hải – Lò Đúc